Ordinær generalforsamling

Opslået af Jonas Jacobsen den

Der er dd. indkaldt til den årlige ordinære generalforsamling. Alle aktionærer har modtaget en mail på den mail-adresse, der fremgår af ejerbogen.

Tid: Mandag den 27. maj 2024 klokken 18-21.
Sted: Randers Bryghus, Langelandsvej 4D, 8940 Randers

I forbindelse med generalforsamlingen serveres mad samt naturligvis øl og vand.

Ønsker til dagsordenspunkter eller forslag til vedtægtsændringer sendes senest 8 dage før generalforsamlingen ved besvarelse af denne mail.

Tilmelding
Hver aktie på 1 krone har én stemme. Da alle beslutninger på generalforsamlingen - med undtagelse af vedtægtsændringer - vedtages ved simpelt stemmeflertal, skal der ske forhåndstilmelding samt registrering af eventuelle fuldmagter. Dette sker på mail til Bryghuset på kontakt@randersbryghus.dk inden mandag 21. maj klokken 10.00.

På bestyrelsens vegne

Søren Sørensen
Bestyrelsesformand


Del dette opslag← Ældre opslag