Køb og salg af aktier i Bryghuset i Randers A/S

Her kan ejere af aktier i Bryghuset i Randers A/S annoncere deres aktier til salg, eller interesserede købere kan annoncere efter aktier.

Alle aktier i Bryghuset i Randers A/S er A aktier med stemmeret ved generalforsamlingen med en nominel værdi på 1 kr. ved kurs 100 og handles i fold á 1000 stk.

Vil du sælge eller købe aktier i Bryghuset i Randers, skal nedenstående formular udfyldes og sendes til til aktier@randersbryghus.dk


Ved overdragelse skal begge formulare udfyldes og indsendes.


 Salg af 1000 stk. 1kr. aktier – nedenstående aktier udbydes til salg.

SalgsID Antal fold á 1000 stk. Mindste pris pr. fold.
Salg 001 5 Kr. 1.500,-

Køb af 1000 stk. 1kr. aktier – der er afgivet nedenstående bud på aktier:

SalgsID Antal fold á 1000 stk. Mindste pris pr. fold.
(Ingen tilgængelig) 0 Kr. 0,-

Randers Bryghus beregner sig et gebyr på kr. 100,- pr. handel i forbindelse med omregistrering af solgte aktier. Gebyret fratrækkes i købssummen inden afregning til sælger.


Hvorfor købe en aktie hos os?

Når du køber en aktie hos os, så støtter du ikke kun os, du får også noget igen:

  • Hver aktie giver indehaveren ret til at møde personligt eller ved dennes fuldmægtig i henhold til behørig skriftlig fuldmagt på selskabets generalforsamlinger.
  • Hver aktie á nominelt 1 kr. giver indehaveren 1 stemme på selskabets generalforsamling.
  • aktionærer får løbende andre fordele som eks. rabatter, lagersalg og invitationer til særlige arrangementer.

Information om A-aktier hos Bryghust i Randers A/S

  • Handel med aktier i Bryghuset i Randers A/S er underlagt de til en hver tid gældende vedtægter.
  • Aktierne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer.
  • Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.
  • Aktier kan mortificeres uden dom i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
  • Enhver handel med eller overdragelse af aktier skal meddeles Bryghuset i Randers A/S’s bestyrelse.