Randers Bryghus indkalder til generalforsamling

Opslået af Randers Bryghus den

Hermed indkaldes til generalforsamling i Randers Bryghus A/S

Lørdag 24. april klokken 11.00

 

Grundet restriktionerne omkring Covid-19 vil generalforsamlingen blive afviklet virtuelt. Tilmelding er derfor nødvendig for at modtage indbydelsen med kode for at deltage. Tilmelding sker til bestyrelsens sekretær Peder Vagn Poulsen på pedervp@hotmail.com senest 14. april.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  • Anvendelse af overskud
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Vedtægtsændringer
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformand Christian Fuglsang i hænde senest 14. april på mail: bestyrelsen@randersbryghus.dk

Regnskabsbilag, foreslåede vedtægtsændringer samt andre informationer/bilag udsendes elektronisk til de tilmeldte deltagere lørdag 17. april, når alle forslag er indkommet.

Ønske om at opstille som kandidat eller indstille en anden som kandidat til bestyrelsesvalget skal ligeledes være bestyrelsen i hænde så betids, at der kan informeres om dette sammen med den øvrige information.

Efter generalforsamlingen inviterer vi til en spændende virtuel ølsmagning under ledelse af vores brygmester Jonas. Han vil tage os igennem forskellige produkter fra bryghuset. Smagekassen kan – uden beregning - afhentes af aktionærer på bryghuset fra 19. april.

Venlig hilsen

Christian Fuglsang
Bestyrelsesformand


Del dette opslag