Investor

Randers Bryghus indkalder til generalforsamling

Opslået af Randers Bryghus den

Randers Bryghus indkalder til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Randers Bryghus A/S Lørdag 24. april klokken 11.00   Grundet restriktionerne omkring Covid-19 vil generalforsamlingen blive afviklet virtuelt. Tilmelding er derfor nødvendig for at modtage indbydelsen med kode for at deltage. Tilmelding sker til bestyrelsens sekretær Peder Vagn Poulsen på pedervp@hotmail.com senest 14. april. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af regnskabet til godkendelse Anvendelse af overskud Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Vedtægtsændringer Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformand Christian Fuglsang i hænde senest 14. april på mail: bestyrelsen@randersbryghus.dk Regnskabsbilag, foreslåede vedtægtsændringer samt andre informationer/bilag udsendes...

Læs mere →