Aktionær info

På denne side vil vi løbende samle information til dig som aktionær i bryghuset.Kære Aktionær

Hermed indkaldes til generalforsamling i Randers Bryghus A/S
Onsdag 23. marts klokken 18.00

Ønsker til dagsordenspunkter eller forslag til vedtægtsændringer sendes senest 8 dage før generalforsamlingen til bestyrelsens sekretær Peder Vagn Poulsen, på pedervp@hotmail.com

Hent Indkaldelse med dagsorden

Tilmelding

Hver aktie på 1 krone har én stemme. Da alle beslutninger på generalforsamlingen - med undtagelse af vedtægtsændringer - vedtages ved simpelt stemmeflertal, skal der ske forhåndstilmelding samt registrering af eventuelle fuldmagter. Dette sker på mail til Bryghuset på kontakt@randersbryghus.dk gerne inden, men senest mandag 21. marts klokken 10.00.

Venlig hilsen

Christian Fuglsang
Bestyrelsesformand